วิเคราะห์น้ำเสีย สำคัญอย่างไร ทำไมต้องวิเคราะห์น้ำเสีย

วิเคราะห์ น้ำ เสีย

การวิเคราะห์น้ำเสีย มีความสำคัญอย่างมากสำหรับภาคส่วนของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ หรือยานพาหนะเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป การวิเคราะห์น้ำเสียช่วยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า และเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีผู้ให้บริการวิเคราะห์น้ำเสียมากมาย เลือกบริษัทที่เชื่อถือได้ มีห้องแลปสำหรับวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานในระดับสากล

การวิเคราะห์น้ำเสียวิเคราะห์อะไรบ้าง

  • ส่วนใหญ่แล้วการวิเคราะห์น้ำเสียจะวิเคราะห์สารอันตรายตามข้อกำหนดมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นแคดเมี่ยม ตะกั่ว ปรอท โครเมี่ยม โบรมีน ฯลฯ
  • การวิเคราะห์น้ำเสียจะวิเคราะห์คุณภาพของน้ำ ไม่ว่าจะเป็น อุณหภูมิ ทองแดง แมงกานีส สังกะสี ไซยาไนด์ BOD, COD, Total dissolved, Total suspended ฯลฯ

น้ำเสียงที่เกิดขึ้นโรงงานอุตสาหกรรม มักมีโลหะต่างๆ รวมทั้งสารเคมีปะปนมาด้วย โดยสิ่งสกปรกที่ปะเปื้อนมาด้วยอาจเป็นสารอินทรีย์ หรือสารอนินทีรย์ น้ำเสียในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เกิดจากกระบวนการล้างวัตถุดิบ รวมถึงการล้างเครื่องจักร อุปกรณ์ การระบายความร้อน ฯลฯ

การสังเกตน้ำเสียด้วยตาเปล่า อาจยังไม่ดีพอ เพราะอาจสังเกตได้แค่สีหรือความขุ่น รวมถึงการได้กลิ่น ในความเป็นจริงแล้วการสังเกตด้วยตาเปล่าเป็นเพียงการบ่งบอกถึงคุณภาพน้ำเบื้องต้นเท่านั้น ส่วนใหญ่แล้วการมองด้วยตาเปล่าจะไม่สามารถบ่งบอกถึงลักษณะของน้ำเสียได้ เช่น น้ำที่มีความใส ไร้สี แต่ในความเป็นจริงอาจมีการปนเปื้อนของกรด หรือสารเคมีที่ไม่มีสี ดังนั้น การวิเคราะห์น้ำเสียจึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้ำเสียที่ผ่านกระบวนการบำบัดมาแล้ว ทำให้ทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติของน้ำ จากนั้นจึงทำการบำบัดให้มีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานตามที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้กำหนด ก่อนที่จะปล่อยน้ำออกสู่ภายนอก ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

การวิเคราะห์น้ำเสีย คุณสามารถติดต่อขอใช้บริการวิเคราะห์น้ำเสีย จากบริษัทที่มีความชำนาญการได้ วิเคราะห์น้ำเสียภายในห้องปฏิบัติการ ที่มีมาตรฐาน ในระดับสากล ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือเป็นห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม นักวิเคราะห์มืออาชีพที่มีความรู้ มากความสามารถและมีประสบการณ์ ใช้เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์น้ำเสียที่มีความทันสมัย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำสูง

ทั้งหมดนี้ คงไขข้อสงสัยของใครหลายคนได้แล้วว่า วิเคราะห์น้ำเสีย ไปทำไม การวิเคราะห์น้ำเสียมีความสำคัญอย่างไรบ้าง ไม่เพียงแต่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า แต่ยังหมายถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นพืช หรือสัตว์ ตลอดจนป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน เพราะหากน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมถูกปล่อยลงในแม่น้ำ ลำธาร เมื่อคนในชุมชนนำน้ำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคหรือบริโภค อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้ และอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ในระยะยาว

Leave a Reply

Your email address will not be published.