จป หัวหน้างานคืออะไร กิจการใดต้องมี และการอบรม จป หัวหน้างาน

อบรม จป หัวหน้างาน

จป หัวหน้างาน หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน คุณเคยสงสัยไหมว่า กิจการใดควรมี หากนายจ้างไม่จัดให้มี จป หัวหน้างาน ถือว่ามีความผิดหรือไม่ วันนี้เราจะพาทุกคนมาหาคำตอบกัน และไปดูกันว่าการอบรม จป หัวหน้างานมีหลักสูตรใดบ้าง หมวดวิชาที่สำคัญ อบรมได้ที่ไหน

ตามกฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 กิจการที่ต้องมี จป หัวหน้างานได้แก่

1.เหมืองแร่ ปิโตเครมี

2.โรงงาน คลังสินค้า

3.ก่อสร้าง ซ่อมบำรุง

4.โลจิสติกส์

5.สถานีบริการน้ำมัน

6.โรงแรม

7.ห้างสรรพสินค้า

8.สถานพยาบาล

9.สถาบันทางการเงิน

10.LAB กายภาพ

11.สถานบันเทิง การกีฬา

12.LAB เคมีชีวภาพ

13.สำนักงานสนับสนุน 1-12

14.กิจการอื่นๆ ตามประกาศ

หากกิจการดังกล่าวมีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป กิจการต้องจัดให้มี จป หัวหน้างาน หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตาม จะถือได้ว่ามีความผิดตาม พรบ. ความปลอดภัยฯ นายจ้างต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การอบรม จป หัวหน้างานมีหัวข้อในการอบรม แบ่งออกเป็น 4 หมวดวิชาได้แก่

1.ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของ จป หัวหน้างาน

2.กฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

3.การค้นหาอันตรายจากการทำงาน

4.การป้องกันและควบคุมอันตราย

ใครบ้าง ที่จะเป็น จป หัวหน้างานได้ จป หัวหน้างานได้ต้องเป็นลูกจ้างในระดับหัวหน้างาน ภายใน 180 วัน นับจากวันที่เป็นลูกจ้างระดับหัวหน้างาน คุณสมบัติของ จป หัวหน้างานคือ ลูกจ้างระดับหัวหน้างานที่ผ่านการอบรม หลักสูตร จป หัวหน้างานเป็นเวลา 12 ชั่วโมง หรือเคยเป็น จป หัวหน้างานตามประกาศกระทรวง พ.ศ. 2540 ซึ่งกฎหมายไม่ได้กำหนดเรื่องอายุ ระดับการศึกษา และคุณสมบัติอื่นๆ

ปัจจุบัน สำหรับนายจ้างที่ต้องการส่งลูกจ้างระดับหัวหน้างาน เข้ารับการอบรม จป หัวหน้างาน หรือผู้ที่สนใจต้องการเข้ารับการอบรม จป ในระดับต่างๆ สามารถอบรมได้ง่ายๆ อบรม จป หัวหน้างาน กับสถาบันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ยุคนี้สมัยนี้หลายสถาบันเริ่มปรับตัว เปิดลงทะเบียน อบรม จป หัวหน้างาน ออนไลน์ นิยมอบรมผ่านแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมซูม ที่มีความคมชัดทั้งภาพและเสียงแบบ Full HD

อบรม จป หัวหน้างานออนไลน์ ช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย ไม่ยุ่งยาก ประหยัดทั้งเวลา ประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมัน  ค่าอาหารระหว่างการเดินทางและค่าที่พัก อบรม จป หัวหน้างานออนไลน์อยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ ผ่านคอมพิวเตอร์ หรือ โทรศัพท์มือถือ หลังผ่านการอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตร และผ่านการทดสอบแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะได้วุฒิบัตรเพื่อเป็นการยืนยันว่าผ่านการอบรมและผ่านการทดสอบตามหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานเป็นที่เรียบร้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published.